APA ITU
#SAYADIGITAL?

Mencetuskan kesedaran terhadap teknologi digital dan seterusnya mendedahkan rakyat kepada pelbagai inisiatif dan program ekonomi digital yang sedia ada bagi meningkatkan sosio-ekonomi.
Meningkatkan tahap kesediaan rakyat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi digital dalam kehidupan harian.